Gildeskål kontrollutvalg

Møter / dokumenter 2022:

Innkalling Gildeskål 10022022

Innkalling Gildeskål 25042022

Innkalling Gildeskål 01092022

Her kommer innkalling til møte 1. desember

Møter / dokumenter 2021:

Innkalling Gildeskål 10022021

Protokoll Gildeskål 10022021

Innkalling Gildeskål 27042021

Protokoll Gildeskål 27042021

Innkalling Gildeskål 14092021

Protokoll Gildeskål 14092021

Innkalling Gildeskål 02122021

Protokoll Gildeskål 02122021

Møter / dokumenter 2020:

Innkalling Gildeskål 22012020

Protokoll Gildeskål 22012020

Innkalling Gildeskål 28042020

Årsregnskap 2019 hovedoversikter, noter og detaljert regnskap og balanse

Innkalling Gildeskål 25052020

Protokoll Gildeskål 25052020

Innkalling Gildeskål 11092020

Protokoll Gildeskål 11092020

Innkalling Gildeskål 19112020

Protokoll Gildeskål 19112020

Møter / dokumenter 2019:

Innkalling Gildeskål 27022019

Protokoll Gildeskål 27022019

Innkalling Gildeskål 11042019

Protokoll Gildeskål 11042019

Innkalling Gildeskål 24062019

Protokoll Gildeskål 24062019

Innkalling Gildeskål 05092019

Protokoll Gildeskål 05092019

Innkalling Gildeskål 21112019

Protokoll Gildeskål 21112019

Møter / dokumenter 2018:

Innkalling Gildeskål 01022018

Protokoll Gildeskål 01022018

Innkalling Gildeskål 26042018

Protokoll Gildeskål 26042018

Innkalling Gildeskål 17102018

Protokoll Gildeskål 17102018

Innkalling Gildeskål 11122018

Protokoll Gildeskål 11122018

Møter / dokumenter 2017:

Innkalling Gildeskål 03022017

Protokoll Gildeskål 03022017

Innkalling Gildeskål 02052017

Protokoll Gildeskål 02052017

Innkalling Gildeskål 30052017

Protokoll Gildeskål 30052017

Innkalling Gildeskål 21092017

Protokoll Gildeskål 21092017

Innkalling Gildeskål 01112017

Protokoll Gildeskål 01112017

Møter / dokumenter 2016:

Innkalling Gildeskål 18022016

Protokoll Gildeskål 18022016

Innkalling Gildeskål 11052016

Protokoll Gildeskål 11052016

Innkalling Gildeskål 20102016

Protokoll Gildeskål 20102016