Om oss

Salten kontrollutvalgservice er et interkommunalt samarbeid som er sekretariat for kontrollutvalgene i Salten-kommunene.

Kontrollutvalget skal føre løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret.     I denne forbindelse skal utvalget:

  • gi uttalelse om årsregnskap
  • utarbeide planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
  • se til at det blir utført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, og rapportere resultatet av disse til kommunestyret
  • påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning
  • påse at revisjonsmerknader blir fulgt opp
  • påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med bestemmelser om denne
  • påse at kommunestyrets vedtak i saker om tilsyn og kontroll blir fulgt opp

Du finner informasjon om kontrollutvalget i kommunen din ved å klikke på kommunevåpenet til høyre.

Salten kontrollutvalgservice er sekretariat for kontrollutvalgene i Salten. Kontoret er lokalisert på Inndyr i Gildeskål kommune.